Servis kompjutera Sistem Novi Sad

Instalacija i reinstalacija operativnog sistema Windows 10, kao i ranijih verzija Windowsa, na laptop ili desktop rańćunare. Telefon 061/204-6980